Chiến lược nhân sự

“ Tại VPCORP, chúng tôi kiến tạo một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và hiện đại. Ban lãnh đạo coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xem đây là yếu tố then chốt làm nên thành công của Công ty. ”
VPCORP sẵn sàng chào đón các nhân tài gia nhập Công ty, tạo môi trường rộng mở để tất cả Cán bộ - Nhân viên phát huy tối đa năng lực. Chúng tôi luôn trân trọng, tôn vinh những giá trị đóng góp cũng như luôn song hành cùng thành công của mỗi thành viên trên bước đường phát triển sự nghiệp cùng VPCORP. ”

Chế độ & Phúc lợi

Lương thưởng ổn định

Thu nhập tương xứng với năng lực

Quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ