VPCORP Group

THE PRIVA - SỨC SỐNG MỚI BỪNG NĂNG LƯỢNG
BCONS POLARIS
PICITY SKY PARK
PHU DONG SKY GARDEN

Lĩnh vực hoạt động

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN & KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
  • Phát triển Bất động sản
  • Phân phối Bất động sản
  • Tư vấn chiến lược dự án
  • Khai thác, vận hành dự án
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư chiến lược, đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực BĐS thông qua các cấu trúc về hoán đổi tài sản, nợ

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Sản phẩm Tài chính - Bất động sản

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TÀI SẢN
  • Mua bán nợ
  • M&A

Dự án tiêu biểu

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Với sứ mệnh của một Nhà cung cấp Bất động sản chất lượng, VPCORP mở rộng sự hợp tác cùng các Đối tác chuyên nghiệp, uy tín trên thị trường, nhằm tạo nên những giá trị thịnh vượng, bền vững cho Khách hàng, Nhà đầu tư và Xã hội.