Chủ tịch VPCORP và HKT GROUP Nguyễn Nam Hiền: Thị trường khó khăn, nhưng vẫn có những điểm sáng Chủ tịch VPCORP và HKT GROUP Nguyễn Nam Hiền: Thị trường khó khăn, nhưng vẫn có những điểm sáng Xem thêm VPCORP và HKT GROUP ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác (Nguồn: VTV9) VPCORP và HKT GROUP ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác (Nguồn: VTV9) Xem thêm Khai trương VPCORP VÀ HKT GROUP (Nguồn: HTV9) Khai trương VPCORP VÀ HKT GROUP (Nguồn: HTV9) Xem thêm VPCORP và HKT GROUP ra mắt thị trường VPCORP và HKT GROUP ra mắt thị trường Xem thêm Thị trường bất động sản xuất hiện thêm 2 tân binh Thị trường bất động sản xuất hiện thêm 2 tân binh Xem thêm Chân dung ông Nguyễn Nam Hiền - Chủ tịch "tân doanh" bất động sản VPCORP Chân dung ông Nguyễn Nam Hiền - Chủ tịch "tân doanh" bất động sản VPCORP Xem thêm